eBankNet
Logo

Formularz służy do samodzielnego zablokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dostępu do Twojego konta.


Po podaniu prawidłowych danych zablokowane zostaną :

  • dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej,
  • możliwość wykonywania transakcji,
  • dostęp poprzez Bankowość Mobilną.

Pomyślne zablokowanie dostępu potwierdzimy powiadomieniem SMS na twój numer telefonu.


Odblokowanie dostępu będzie możliwe po kontakcie z placówką Banku.